Sjukvårdsprodukter

Huvudsakligen representerar och tillhandahåller Promoteq sjukvårdsprodukter inom följande fyra områden:

Prehospitala systemlösningar

Promoteq har drivit på utvecklingen av och marknadsför det internationella sjukvårdssystemet REVIVE för prehospitalt omhändertagande enligt TCCC-doktrinen.
För mer information: tcccrevived.com

Förbrukningsutrustning

Promoteq har lång erfarenhet av att leverera förbrukningsmateriel för traumaomhändertagande och arbetar med ledande märken av bl.a. avsnörande, lufttäta och hemostatiska förband samt hypotermiprodukter. Många av dessa produkter rekommenderas vid traumaomhändertagande enligt TCCC, DCR och PDV.

Medicinteknik

Inom medicinteknik representerar Promoteq främst innovativa produkter för helblod, blod i fält och hypotermi. Detta görs genom att erbjuda nyckelfärdiga lösningar för förvaring och uppvärmning av blodprodukter i krävande miljöer.

Simulatorer

Simulatorsortimentet är noga utvalt för att kunna öva och utbilda realistiskt traumaomhändertagande. Simulatorerna kan användas i fältmässiga miljöer för att kunna bedriva utbildning i de miljöer som skadade förekommer. Simulatorerna är från grunden byggda för att erbjuda realistiska blödningar och luftvägsinterventioner.
 
I sortimentet finns allt från små enkla procedurtränare upp till avancerade helkroppssimulatorer samt tillägg för att simulera ljus, ljud och lukt. Promoteq tillhandahåller även auktoriserad service och utbildning.

Kontaktuppgifter

Sandviken Huvudkontor
Tel/Växel: 026-27 40 90
info@promoteq.com

Kontaktuppgifter

Sjukvårdsansvariga
Pierre & Anders
medical@promoteq.com