Skydds- & säkerhetsprodukter

Promoteq verkar som agent och distributör för ett stort antal världsledande företag som tillverkar försvars-, skydds- och säkerhetsprodukter.

Anbud & Kontrakt

Promoteq arbetar framgångsrikt med anbud som genomförs av upphandlande myndigheter och har etablerat ett stort antal kontrakt för specifika produkter samt ramavtal för produktområden som kunderna specificerat. Företaget har förmåga att erbjuda kompletta systemåtaganden inkluderat vidmakthållandeåtaganden, logistiklösningar, dokumentations- samt systemsäkerhetsarbeten.

Systemlösningar

Promoteq arbetar med att skräddarsy systemlösningar vilket passar våra kunders högt ställda krav och personalen har beprövad erfarenhet att utföra research och bygga ihop ett kravställt materielsystem.

Kunder & Referenser

Promoteqs kunder återfinns inom säkerhets-, försvars-, sjukvårdsmyndigheter och säkerhetsföretag. Även överstatliga organisationer som FN och EU ingår i kundgruppen.
 
Vid ett behov av referenser och/eller referensuppdrag så kan detta ordnas efter samråd och godkännande av respektive kund.